RESTOS CASTRENSES

 

Existen restos castrenses aunque sin excavar. A entidade de nome Castromil xustifica esta suposición, e donde hai un resto así como en Chaguazoso e en Santigoso. 

 

No alto do Monte Castelo (Santigoso), temos un resto castrense que é característico dos castros orientais, a quen responde a tipoloxía e o hábitat, e donde foron encontradas pedras labradas, algunhas probablemente para mallar os cereais.

 

Alguns historiadores defenden a existencia de unha vía romana chamada “A Calzada das Minas”, procedente de Chaves, como o testifica a presencia de pedras miliartes como a da Esculqueira.

 

Tamén os romanos fixeron a súa aparición por estos contornos, e aunque non hai evidencia de poboacións que surxiran aquí, si existe algún achado, como é o dunha pedra estela funeraria ao lado dun muiño no río Pereiro, ten unha corta inscripción que parece interpretarse como unha dedicación ao “Níger caamnua”.